Μοντέλα
Σειρά : B Max
 100, 105, 90, 95.
Σειρά : C/Max
 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105.
Σειρά : Cl
 60, 65, 70, 75, 80.
Σειρά : Classic
 323, 353, 423, 434.
Σειρά : Cx
 100, 105, 110, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95.
Σειρά : F
 100, 105, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95.
Σειρά : G
 25, 30.
Σειρά : G Max
 115, 125, 130, 135, 145, 160, 165.
Σειρά : GM/X/H/XH
 40, 45, 50, 55.
Σειρά : MC
 100, 105, 110, 115, 120, 130, 135, 80, 90, 95.
Σειρά : MTX
 110, 120, 125, 135, 140, 145, 150, 155, 165, 175, 185, 200.
Σειρά : T/Max
 100, 105, 110, 70, 75, 80, 85, 90, 95.
Σειρά : TTX
 190, 210, 230.
Σειρά : V
 60, 65, 70, 75, 80, 85.
Σειρά : XTX
 145, 165, 185, 200, 215.
Σειρά : ZTX
 230, 260, 280.